VOP

Vytvářím platbu, vyčkejte prosím
LaRoXion

Všeobecné obchodní podmínky Laroxion

Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Obecná ustanovení

Registrací na jakoukoliv součást Portálu LaRoXion vyslovuje přihlašující souhlas s ověřením jeho e-mailové adresy a podává žádost o užívání jeho budoucího Uživatelského účtu Provozovateli. Na základě žádosti bude Provozovatelem vytvořen Uživatelský účet, který umožňuje přístup na Portál. Základní podmínkou užívání Uživatelského účtu je souhlas s těmito Podmínkami. Seznámení se s Podmínkami stvrzuje Uživatel při Registraci. Užívání Uživatelského účtu platí po dobu neurčitou a obě strany jej mohou kdykoliv bez dodržování jakýchkoliv výpovědních lhůt ukončit. Provozovatel si vyhrazuje právo Portál kdykoliv upravovat nebo provoz bez udání důvodů pozastavit nebo ukončit. Provozovatel může tyto Podmínky kdykoliv změnit. Uživatel vyslovuje souhlas se změněnými Podmínkami opětovným přihlášením.

§ 2 Účet a vlastnictví virtuálních statků

Uživatelské jméno musí mít minimálně 3 znaky a může obsahovat písmena, číslice. Uživatelské jméno zvolené při Registraci nesmí zasahovat do jakýchkoliv práv třetích osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Jeho znění nesmí porušovat zákony ČR. Všechny Uživatelské účty včetně všech hodnot, prostředků, předmětů atd., které k nim patří, jsou virtuální statky ve hře. Není dovoleno virtuální statky používat, nakupovat, prodávat, darovat nebo vyměňovat mimo online nabídku Provozovatele. Pokus o takové předání je trestný. Uživatel nenabývá vlastnictví ani jiných práv k takovým virtuálním statkům; veškerá práva zůstávají Provozovateli. Práva na zpeněžování ani jiná práva se nepřevádějí na Uživatele. Uživatel získává na svůj účet výhradní, na všechny ostatní virtuální statky pouze nevýhradní právo na užívání, které je časově omezené na dobu platnosti virtuálního statku.

Přístupové údaje k Uživatelskému účtu nesmějí být prodány ani jiným způsobem předány, výjimkou je obchodní systém LaRoXion, kde účet platně po ověření změní majitele. Každý Uživatel je odpovědný za zabezpečení svých přístupových údajů a je nabádán, aby si zvolil bezpečné heslo. Za ztrátu virtuálních statků v důsledku zpřístupnění Uživatelského účtu jiné osobě nepřebírá Provozovatel žádnou odpovědnost. Uživatelský účet musí být ověřen platnou e-mailovou adresou. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat bez předchozího upozornění Uživatelský účet, který nemá ověřenou e-mailovou adresu po období delším než 3 měsíce. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat bez předchozího upozornění Uživatelský účet po období neaktivity delším než 6 měsíců.

§ 3 Autorská práva a práva na užívání

Vlastníkem práv na jméno je Provozovatel. Vlastníkem práv na užívání je výhradně Provozovatel. Rozmnožování nebo používání poskytovaných obrázků, zvukových dokumentů, filmových sekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu Provozovatele povoleno. To zahrnuje všechny způsoby mediálního použití (televize, online streamování, rozhlas, internet, e-mail, tisk atd.). Každé použití hry k ekonomickým účelům vyžaduje výslovný, písemný souhlas Provozovatele.

§ 4 Více účtů

Je povoleno mít na Portálu více Uživatelských účtů. Virtuální statky mezi Uživatelskými účty nelze převádět. Každý z Uživatelských účtů je veden zcela samostatně, jakoby každý patřil jinému Uživateli. Na jednom Uživatelském účtu smí hrát pouze jedna osoba. Sdílením Uživatelských účtů, tedy střídavé hraní více osob na jednom Uživatelském účtu, přicházíte o nárok na podporu a za ztrátu virtuálních statků v důsledku zpřístupnění Uživatelského účtu jiné osobě nepřebírá Provozovatel žádnou odpovědnost

§ 5 Chyby, skriptování, podvádění, používání programů třetích stran

Opatření, která způsobují nadměrný přenos dat na Portálu (např. automatické obnovování) nebo která mají narušovat průběh hry, jsou zakázána. Povoleny nejsou zejména automatické a poloautomatické skripty, které provádějí dotazy do databáze nebo spouštějí herní mechanismy. V případě porušení bude odpovídající Uživatelský účet bez varování smazán nebo zablokován. Výslovně zakázány jsou jakékoliv pokusy o narušení bezpečnostních opatření nebo chodu Portálu. Je zakázáno používat jakékoliv nápomocné programy, které poskytují výhodu oproti jiným hráčům, takové zjištění vede k okamžitému zablokování herního účtu. Provozovatel si vyhrazuje právo žádat kompenzaci ve výši způsobených škod a z nich plynoucích nákladů. Každý Uživatel je povinen neprodleně Provozovateli ohlásit veškeré zjištěné programové chyby (k tomu slouží „Podpora“). Zneužití objevených chyb bude mít za následek zablokování nebo smazání Uživatelského účtu. Úmyslné vyvolání chyby programu je povoleno, pouze pokud je k tomu dotyčný Uživatel vyzván Provozovatelem Portálu. Provozovatel neručí za chyby vzniklé nesprávným používáním herního klienta Uživatele nebo jeho připojením k internetu.

§ 6 Pravidla chování

• Uvádění cizích produktů, nabídek, firem, webů nebo her, odkazování na ně nebo jejich propagování není v žádné podobě povoleno a bude potrestáno trestným bodem.
• Je zakázáno vydávat se na Portálu za jiného Uživatele nebo člena týmu , administrátora, Provozovatele apod. nebo jiným Uživatelům vyhrožovat sankcemi ze strany těchto osob.
• Texty napsané Uživatelem na Portálu, jako jsou jména, zprávy nebo jakékoliv jiné texty, které překračují etické hranice nebo jakkoliv poškozují důstojnost některé osoby nebo které porušují platné právo, stejně jako obsah, který k tomuto vyzývá, případně odkazy na takový obsah, mohou být Provozovatelem změněny nebo smazány a příslušné Uživatelské účty mohou být zablokovány nebo smazány bez předchozího varování. Provozovatel si nepřivlastňuje Uživateli napsané nebo odkazované texty.
• Z porušení Pravidel chování mohou být vyvozeny trestně právní důsledky.
• Uživatel, který zjistí porušení Pravidel chování je povinen toto porušení nahlásit Provozovateli (k tomu slouží „Podpora“).
• Celé znění pravidel chování na serverech LaRoXion je v sekci „Pravidla“

§ 7 Jazyk hry

Oficiální jazyk na Portálu je Český a Slovenský. Použití cizího jazyka v herní poště, může vést ke smazání tohoto obsahu a v opakovaném případě až k zablokování nebo smazání Uživatelského účtu.

§ 8 Prosazování pravidel

Prosazování pravidel zajišťuje Provozovatel. Pokud se Uživatel pokusí obejít rozhodnutí učiněné Provozovatelem, může to vést k zablokování nebo smazání Uživatelského účtu. Stížnosti jsou z tohoto ustanovení vyloučeny.

§ 9 Ochrana údajů

Aby bylo možné zajistit správnou funkčnost a využitelnost služeb Potrálu, je jeho aktivní užívání podmíněno Registrací a vyplněním povinných údajů. Po Registraci lze spravovat údaje v sekci „nastavení účtu” po přihlášení na webu. S údaji, které poskytuje Uživatel v rámci užívání Portálu, je Provozovatel povinen nakládat podle platných právních předpisů České republiky. Pro platby v rámci Portálu slouží standardizovaný proces placení na internetu. Zpracování a využití osobních údajů na Portálu je prováděno automaticky a jeho cílem je zajištění funkčnosti a využitelnosti služeb Portálu. Nakládání s osobními údaji probíhá podle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Osobní údaje nebudou bez přímého souhlasu Uživatele poskytnuty třetím stranám a budou používány pouze k účelům využitelnosti služeb Portálu.

§ 10 Herní měna

Hry na našem portálu jsou zcela zdarma, hráč má možnost podpořit rozvoj portálu zasláním platby, za kterou mu bude přičtena herní měna ve hře. Za Herní měnu lze pořídit doplňkové předměty do hry, jako oblečení, dopravní prostředky, či jiná vylepšení. Ceny jsou uvedeny přímo v příslušné herní nabídce. Platba je možná v CZK (Česká koruna) či € (Euro), ceny jsou včetně DPH a cena je tak konečná. Vyjímkou je platba pomocí SMS, kde může být zpoplatněna objednávací SMS dle vašeho běžného tarifu za SMS. Pokud ve hře není uvedena doba platnosti této výhody, je tato doba omezena dobou platnosti této smlouvy. Veškerá práva přesahující omezené právo na užívání zůstávají v držení provozovatele. Provozovatel nabízí různé způsoby platby, mezi kterými si uživatel může libovolně volit. Za tímto účelem udržuje provozovatel obchodní vztahy se třetími stranami coby poskytovateli, jako např. s Gopay. Částečně tito poskytovatelé v průběhu platby uzavírají s uživatelem vlastní smlouvy. V těchto případech mohou platit také všeobecné obchodní podmínky daného poskytovatele. Herní měna bude připsána během několika minut u většiny platebních možností, v některých případech bude herní měna připsána po obdržení platby (max. však do 3 dnů - při převodu na účet). O nákupu herní měny budete informováni také emailem. Herní měna je virtuální prostředek, tudíž je na svém účtu využitelná i v zahraničí. Nákup herní měny není omezen věkem, pokud je ale uživatel nezletilý, objednáním jednotek herní měny výslovně potvrzuje, že mu prostředky potřebné k jejich zaplacení byly poskytnuty právě k tomuto účelu nebo k volnému užívání. Herní měna bude připsána tomu uživatelskému účtu, ze kterého jsou vyžádány. Přijatá platba je braná jako dar, tento DOBROVOLNÝ dar je nevratný a není právně vymahatelný! Tím, že zašlete platbu, souhlasíte s tímto sdělením. Přihlášením ani v průběhu hry nevznikají žádné automatické náklady. Nespotřebované jednotky s ukončením smlouvy o užívání propadají. V případě dotazů kontaktujte naši podporu, rádi zodpovíme Vaše dotazy (Support)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

§ 11 Reklamace

V případě neobdržení herní měny, či neobdržení bonusového obsahu zakoupeného za herní měnu kontaktujte naši podporu, kde uvedete číslo objednávky a další detaily a pracovníci podpory s Vámi tento problém vyřeší. Komunikace bude probíhat na podpoře portálu a o výsledku budete informováni prostřednictvím E-Mailu.

§ 12 GDPR - Ochrana osobních údajů

Informace o GDPR jsou přečtení zde : GDPR

§ 13 Závěrečná ustanovení

Přečtení těchto Podmínek je podmínkou pro řádnou Registraci a bez výslovného souhlasu s těmito Podmínkami nemůže být Registrace dokončena. Poskytovatel neručí za újmu na zdraví při hraní her a používání portálu, dále pak Poskytovatel neručí za škody způsobené neodborným zacházením s herním klientem.

Provozovatel: Marián Murín, Blatnická 4219/4 Brno 62800 Česká Republika tel:+420 735 235 755 mail: laroxion@gmail.com IČO: 05875161

Uživatelský panel

Zaregistrovat se Zapomenuté heslo
Facebook

© 2012 - 2024 LaRoXion.cz Veškerá práva vyhrazena! Pravidla | VOP

Autor: DarkAng3l Entertainment