Pravidla

Vytvářím platbu, vyčkejte prosím
LaRoXion

Pravidla herního serveru Laroxion

Pravidla pro hru

Bezpečnost účtu

• Každý hráč zodpovídá sám za ochranu svých osobních údajů. Členové týmu po Vás NIKDY nebudou chtít žádné osobní údaje! • Hráč za svůj účet plně zodpovídá. Pokud se na jeho účet přihlásí kdokoliv jiný a poruší pravidla, nebude brán ohled na to, že zrovna vy jste za počítačem neseděli. NIKOMU NESDĚLUJTE SVÉ ID A HESLO!
• Obchod s účty mimo systém LaRoXion je striktně zakázán.
• Přístupové údaje k Uživatelskému účtu nesmějí být prodány ani jiným způsobem předány, výjimkou je obchodní systém LaRoXion, kde účet platně po ověření změní majitele. Každý Uživatel je odpovědný za zabezpečení svých přístupových údajů a je nabádán, aby si zvolil bezpečné heslo. Na jednom Uživatelském účtu smí hrát pouze jedna osoba. Sdílením Uživatelských účtů, tedy střídavé hraní více osob na jednom Uživatelském účtu, přicházíte o nárok na podporu a za ztrátu virtuálních statků v důsledku zpřístupnění Uživatelského účtu jiné osobě nepřebírá Provozovatel žádnou odpovědnost

Chování

• Je přísně zakázáno obchodovat s věcmi ze hry výměnou za cokoliv mimo virtuální prostředí hry, či výměnou za věci na jiném serveru. K tomu slouží prodejní systém LaRoXion „Obchodní centrum“ veškeré transakce mimo toto prostředí jsou zakázané a budou trestány, provozovatel nebude řešit problémy s tím, že vás někdo takto okradl!.
• Je zakázán spam a to v nejčastější podobě opakování té jedné a samé věty v několika vteřinovém sledu.
• Urážlivé, neslušné, rasistické, výhružné, pornografické, nenávistné výrazy a výhružky v realitě se trestají dle závažnosti .
• Dále je pak zakázáno obtěžovat svým chováním jiné hráče, ať už neustálým psaním PM, či psychické týrání.(Stalking) je hodně rozšířený a nebude tolerován!!!.
• Omezovat kteréhokoliv hráče v jeho právech a ve hraní ve hře. (Tj. úmyslné sekání do textur, zabíjení na respawnu atp.) .
• Vzhledem k bojové povaze hry, nelze trestat hráče za zabíjení, vždy máte možnost se portnout jinam či dát respawn „město“ ovšem úmyslné dlouhodobější pronásledování a zabíjení hráče na různých místech či po změně CH již bude trestáno.
• Přezdívka cechu, koně, stánku či postavy nesmí být eticky nepřípustného rázu a nesmí obsahovat urážlivé, neslušné, rasistické, výhružné, pornografické, nenávistné výrazy, či propagovat nějakým způsobem užívání drog a také se nesmí shodovat se jménem člena/cechu týmu, jakýmkoliv způsobem napodobovat označení týmu (GA, GM, TGM, SGM atd.) či propagovat jménem či zkratkou jiný server či porušovat zákony ČR.
• Je zakázáno úmyslně cokoliv sabotovat či znepříjemňovat, např. v eventech přes napomínání nedbat na pokyny členů týmů.
• Okrádání, obohacování se na nezkušených je trestáno podle uvážení týmu. Okradená osoba odcizené věci zpět nedostane, jako ponaučení, že nemá důvěřovat!
• Uvádění cizích produktů, nabídek, firem, webů nebo her, odkazování na ně nebo jejich propagování není v žádné podobě povoleno a bude potrestáno.
• V případě, že Vás někdo uráží, nadává, čí porušuje tato pravidla chování, použijte prosím PODPORA a sdělte nám to, nicméně bez důkazního materiálu (neupravený screenshot, či video kompletní konverzace), nelze ve většině případů nic udělat!
• Úmyslné nadměrné zakládání nových postav za účelem poškození, zesměšnění, rušení klidné hry jiného hráče, není dovoleno a bude trestáno podle závažnosti!

Podvádění, cheaty, chyby ve hře

• Cheaty/boti, tedy jakákoliv manipulace s klientem zakázána. Stejně jako jejich šíření, či dokonce i dotazování se. Toto se netýká složek screenshots a BGM, kam mohou uživatelé zasahovat dle libosti. Mějte na paměti, že ne vždy se musí jednat o podvod, ale klient to nemusí rozpoznat a udělí Vám tak BAN.
• Klamání neznalých hráčů ve svůj prospěch se netoleruje v žádném z ohledů. Neklamte je, pomozte jim!
• Jsou zakázány jakékoliv podvodné pokusy např. o vylákání hesla, zcizení herního majetku atd.
• Jsou zakázány jakékoliv podvodné pokusy např. umělého navyšování skóre ve válkách, (vytváření cechů za účelem snadné porážky, a tím získávání bodů) to samé platí i v PVP soubojích v PVP Aréně.
• Výslovně zakázány jsou jakékoliv pokusy o narušení bezpečnostních opatření nebo chodu Portálu. Je zakázáno používat jakékoliv nápomocné programy, které poskytují výhodu oproti jiným hráčům, takové zjištění vede k okamžitému zablokování herního účtu. Provozovatel si vyhrazuje právo žádat kompenzaci ve výši způsobených škod a z nich plynoucích nákladů. Každý Uživatel je povinen neprodleně Provozovateli ohlásit veškeré zjištěné programové chyby (k tomu slouží „Podpora“).
• Zneužití objevených chyb bude mít za následek zablokování nebo smazání Uživatelského účtu. Úmyslné vyvolání chyby programu je povoleno, pouze pokud je k tomu dotyčný Uživatel vyzván Provozovatelem serveru.
• Provozovatel neručí za chyby vzniklé nesprávným používáním herního klienta, nesprávným umístěním klienta, či poruchou internetu.

Herní tým

• Je Vaší povinností celý tým respektovat, stejně jako oni musí respektovat Vás!
• Má právo zasáhnout do vzniklé situace, jak uváží, že je nejlepším možným řešením.
• Členům týmu není dovoleno cokoliv hráčům dávat, či jim nějak přilepšovat stav postavy. Výjimky jsou akce pořádané týmem.
• Zbytečně neobtěžujte členy týmu žádostmi o cech, přátelství, skupinu atp. či zbytečnými dotazy. Při opakovaném spamu a varování v podobě chat banu má právo hráče i zabanovat.
• Nemá právo s Vámi bezdůvodně manipulovat (např. Vás teleportuje do odlišné mapy bezdůvodně).
• Je přísně zakázáno šířit informace o identitě a osobních datech všech členů týmu.
• Je přísně zakázáno POUŽÍVAT NA HERNÍ POSTAVĚ JMÉNO ČLENA TÝMU, ČI JEHO NAPODOBENINY, TOTO SE TRESTÁ BANEM!!.
• Jakékoliv napadání GM týmu (pomluvy, obviňování z nadržování a podobné) je považováno za přestupek a bude trestán dle uvážení GM týmu, pokud máte pocit, že GM tým nepostupuje podle pravidel, máte možnost si stěžovat podle pravidel na PODPOŘE veškeré řešení mimo podporu se počítá jako porušení pravidel a potrestá se banem.
Ve zvláštních případech, či výjímkách si dovolují členové týmu kdykoliv rozhodnout i jinak než je napsáno zde. Ve všeobecném zájmu si i vynahrazují pravidla kdykoliv oficiálně změnit. Veškeré problémy s hrou (závažnějšího rázu), chyby ve hře, porušování pravidel, prosíme hlaste na PODPORA Veškeré problémy, dotazy ohledně plateb či fragmentů(mincí) prosíme zasílejte s detailním vysvětlením situace na PODPORA , jen tak dojdete úspěšnému vyřešení, ve hře tým není povinen na dotazy tohoto rázu odpovídat! HRANÍM NA TOMTO SERVERU SOUHLASÍTE S PRAVIDLY NAPSANÝMI ZDE. NEZNALOST PRAVIDEL NEOMLOUVÁ.

Pravidla pro soutěž OX

• Vstupem na OX se mažou veškeré ohňostroje, pokud o ně nechcete přijít, nechte je ve skladu.
• Na OX nepoužívejte proměny, kouzla, bufy, a podobně.. toto může být potrestáno vyhozením ze soutěže, bez nároku na odškodnění.
• Na OX nepoužívejte prapory, mřenky, které vás činí neviditelnými, členové týmu pak nemají přehled o soutěžících, nedodržení může vést k vyhození ze soutěže.
• Na OX nestavíme žádné stánky - vyhození ze soutěže.
• Vstup na OX od 30 lvl postavy.

Pravidla pro Fórum

• PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO VYDÁVAT SE ZA JAKÉHOKOLI ČLENA TÝMU!
• O DÉLCE ZABLOKOVÁNÍ ÚČTU ROZHODUJÍ ČLENOVÉ TÝMU!
• NEZNALOST PRAVIDEL NEOMLOUVÁ!
• ADMINISTRÁTOR FÓRA SI VYHRAZUJE KDYKOLIV PRAVIDLA ZMĚNIT!

Témata

• Vyvarujte se zakládání duplicitních témat. Použijte funkci HLEDAT.
• Nadpis tématu by měl být odpovídající diskuzi, která v něm bude vedena. Nicneříkající témata s nadpisy typu "pomoc", "mam problem" nebo "vsichni sem, je to dulezite" mohou být bez předchozího varování smazány.
• Pokud bude téma rasistické nebo jakkoliv útočně namířené proti třetí osobě/skupině, může následovat i IP BAN. Tyto témata se okamžitě odstraní.
• Zařazujte témata do správných sekcí podle obsahu.
• Nezakládejte nové téma jako odpověď na již zamčené téma. Pokud nebylo téma z vážných důvodů trvale uzamčeno, stačí napsat soukromou zprávu členovi týmu, který téma na žádost odemkne.
• Nezakládejte téma se stejným obsahem pokud již bylo zamčeno. Případně požádejte soukromou zprávou o odemčení.

Příspěvky

• Propagace jiných her, stránek atp. vede k zablokování účtu.
• Příspěvek musí obsahovat minimálně 5 slov, jinak může být smazán.
• Používejte citace jen pokud není jasné, komu je Váš příspěvek určen.
• Několik po sobě jdoucích příspěvků od stejného uživatele kromě REFRESH v obchodě se postihuje v podobě varování.
• Je zakázáno nadměrné množství smajlíků.
• REFRESH nebo BUMP je povolen jednou za den. (Tj. příspěvek v obchodě při kterém obnovujete svojí koupi/prodej)
• Zakázány vulgarity a rasistické projevy, souzeno individuálně podle závažnosti.
• Zakázány odkazy na podvodné stránky, či na "vydělávací klikací stránky" a jimi podobné.
• Provokování k hádce (flame) se trestá varováním, souzeno individuálně.
• Nežádoucí příspěvky (spam), které se netýkají tématu jsou trestány varováním.
• Příspěvky ve znamení útoku na třetí osobu a zejména na členy týmu se trestají podle závažnosti až trvalým IP BANem.

Podpis/Avatar

• Nesmí obsahovat komerční sdělení, či být chápán jako reklama na komerční produkt.
• Nesmí být erotického, urážlivého či jinak eticky nepřípustného rázu.
• Nesmí obsahovat nevhodné odkazy.
• Nesmí obsahovat morálně nepřijatelné názory. (Tj. pokud budete mít v podpisu motto Adolfa Hitlera, tak počítejte s tím, že Vám jej smažeme.)

Uživatelská jména

• Nesmí být vulgární, rasistické či útočně namířené na třetí stranu, musí splňovat etické a morální ohledy a nesmí porušovat zákony ČR.
• Pro přejmenování kontaktujte administrátora fóra a uveďte přesný důvod proč.
• Nesmí se shodovat s jakýmkoliv jménem člena týmu.
V případě jakéhokoliv problému kontaktujte členy týmu soukromou zprávou. Zpráva by měla obsahovat předmět a stručně a výstižně popsán problém/dotaz.

Pravidla pro Facebook

• Na Facebooku se chováme slušně dle morálních a etických pravidel
• Uvádění cizích produktů, nabídek, firem, webů nebo her, odkazování na ně nebo jejich propagování není v žádné podobě povoleno a bude potrestáno.
• Porušování pravidel na Facebooku či foru může způsobit dočasné zablokování herního účtu..

Závěrečná ustanovení:

• Neznalost pravidel neomlouvá a registrací s těmito pravidly souhlasíte
• Trestní systém LaRoXion se zakládá na trestních bodech
• Nikomu nedávejte svoje ID a Heslo
• Chovejte se slušně jak k týmu tak hráčům, pomáhejte slabším a hrajte týmově a fairplay
• Tato pravidla mohou být kdykoliv upravena, či pozměněna, opětovným přihlášením do hry s nimi souhlasíte!

Uživatelský panel

Zaregistrovat se Zapomenuté heslo
Facebook

© 2012 - 2024 LaRoXion.cz Veškerá práva vyhrazena! Pravidla | VOP

Autor: DarkAng3l Entertainment